Stykket, S. A. (2019). Det blir ikke jul uten… Om tradisjoner rundt førjuls- og julehøytid. Studia Scandinavica, (3(23), 115–130. https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.06