Gęsiarz, M. (2019). Pod rękę z Pol Potem. Komunistyczna Partia Robotników wobec Czerwonych Khmerów 1975–1981. Studia Scandinavica, (3(23), 133–149. https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.07