Kawińska, A. (2019). E-sport och den svenska kulturen. Studia Scandinavica, (3(23), 133–149. https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.09