Prorok, A. (2019). „Nie taki diabeł straszny jak go malują”, czyli analiza porównawcza postaci diabła w baśniach polskich oraz norweskich. Studia Scandinavica, (3(23), 184–197. https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.11