Chacińska, M. (2019). D. Wiśniewska, Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji. Prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, 336 ss. Studia Scandinavica, (3(23), 201–203. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/3820