Kuczmarska-Urbaniak, B. (2019). Skandynawskie hasła W: Książka obrazkowa. Leksykon, t. 1, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2019, 689 ss. Studia Scandinavica, (3(23), 207–210. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/3822