Mrozewicz, B. (2019). M. Sibińska, H. Dymel-Trzebiatowska (red.), Dialogi o kulturze. Kultury dialogu. Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego, Seria: Studia Północnoeuropejskie, t. 5, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, 308 ss. Studia Scandinavica, (3(23), 211–214. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/3823