Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2020). Działalność Poselstwa RP w Oslo w latach 1946–1947. Studia Scandinavica, (4(24), 11–130. https://doi.org/10.26881/ss.2020.24.07