Dymel-Trzebiatowska, H. (2020). Sprawozdanie z konferencji „Ikonoteksty 2019. Synergia słów i obrazów”, Gdańsk, 28–29 listopada 2019 roku. Studia Scandinavica, (4(24), 223–224. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/5131