Klimont, A. (2020). Sprawozdanie z „Konferencji Młodych Skandynawistów”, 19 maja 2020 roku. Studia Scandinavica, (4(24), 225. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/5132