Chacińska, M. (2021). Saamowie i ich kultura codzienna w filmie i reportażu z pierwszej połowy XX wieku – rekonstrukcja tożsamości w tekstach kultury. Studia Scandinavica, 25(5), 15–32. https://doi.org/10.26881/ss.2021.25.01