Stykket, E. B. (2021). «Han har da ei Lærebygning» Aasmund Olavsson Vinje sitt syn på Knud Knudsen i Dølen. Studia Scandinavica, 25(5), 102–117. https://doi.org/10.26881/ss.2021.25.07