Sibińska, M. (2021). Polsko-skandynawskie stosunki kulturalne, naukowe i polityczne od XVI do XX wieku, pod red. A. Kłonczyńskiego, G. Majewskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, 156 ss. Studia Scandinavica, 25(5), 192–193. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/6616