Przeperski, M. (2021). Dzieje przedstawicielstw Królestwa Danii w Gdańsku i Gdyni, pod red. A. Kłonczyńskiego, P. Paluchowskiego, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2019, 223 ss. Studia Scandinavica, 25(5), 194-`196. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/6617