Grzechnik, M. (2021). Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon. Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939, Lund: Nordic Academic Press, 2020, 264 ss. Studia Scandinavica, 25(5), 197–198. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/6618