Chacińska, Maja. 2017. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji «Globalne Wyzwania – Nordyckie doświadczenia: Perspektywa Akademicka I polityczna» (Global Challenges – Nordic Experiences: Academic and Political Perspectives) Oslo, 21–22 Marca 2017”. Studia Scandinavica, nr 1 (21) (luty):259-61. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/169.