Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia. 2020. „Działalność Poselstwa RP W Oslo W Latach 1946–1947”. Studia Scandinavica, nr 4(24) (grudzień):11-130. https://doi.org/10.26881/ss.2020.24.07.