Kozieł, Z. (2017) „Dyskryminacja Saamów w Szwecji. Zarys problemu”, Studia Scandinavica, (1(21), s. 191–202. doi: 10.26881/ss.2017.21.13.