Chacińska, M. (2017) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji «Globalne wyzwania – nordyckie doświadczenia: perspektywa akademicka i polityczna» (Global challenges – Nordic experiences: academic and political perspectives) Oslo, 21–22 marca 2017”, Studia Scandinavica, (1 (21), s. 259–261. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/169 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).