Stykket, S. A. (2019) „Det blir ikke jul uten… Om tradisjoner rundt førjuls- og julehøytid”, Studia Scandinavica, (3(23), s. 115–130. doi: 10.26881/ss.2019.23.06.