Gęsiarz, M. (2019) „Pod rękę z Pol Potem. Komunistyczna Partia Robotników wobec Czerwonych Khmerów 1975–1981”, Studia Scandinavica, (3(23), s. 133–149. doi: 10.26881/ss.2019.23.07.