Kawińska, A. (2019) „E-sport och den svenska kulturen”, Studia Scandinavica, (3(23), s. 133–149. doi: 10.26881/ss.2019.23.09.