Mrozewicz, B. (2019) „M. Sibińska, H. Dymel-Trzebiatowska (red.), Dialogi o kulturze. Kultury dialogu. Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego, Seria: Studia Północnoeuropejskie, t. 5, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, 308 ss”., Studia Scandinavica, (3(23), s. 211–214. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/3823 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).