Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2020) „Działalność Poselstwa RP w Oslo w latach 1946–1947”, Studia Scandinavica, (4(24), s. 11–130. doi: 10.26881/ss.2020.24.07.