Chacińska, M. (2021) „Saamowie i ich kultura codzienna w filmie i reportażu z pierwszej połowy XX wieku – rekonstrukcja tożsamości w tekstach kultury”, Studia Scandinavica, 25(5), s. 15–32. doi: 10.26881/ss.2021.25.01.