Stykket, E. B. (2021) „«Han har da ei Lærebygning» Aasmund Olavsson Vinje sitt syn på Knud Knudsen i Dølen”, Studia Scandinavica, 25(5), s. 102–117. doi: 10.26881/ss.2021.25.07.