[1]
M. Chacińska, „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji «Globalne wyzwania – nordyckie doświadczenia: perspektywa akademicka i polityczna» (Global challenges – Nordic experiences: academic and political perspectives) Oslo, 21–22 marca 2017”, SS, nr 1 (21), s. 259–261, luty 2017.