[1]
K. Brynhildsvoll, „«Peer Gynt» – en pikaresk tekst? Motivanalytiske streiftog gjennom en noksagts livsførsel”, SS, nr 2 (22), s. 78–101, grudz. 2018.