[1]
J. Haber-Biały, „Hanna Dymel-Trzebiatowska, „Książka obrazkowa w Skandynawii dawniej i dziś: od drzeworytów po medium dla wszystkich” (w:) «Książka obrazkowa. Wprowadzenie», red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2017”, SS, nr 2 (22), s. 183–186, grudz. 2018.