[1]
S. A. Stykket, „Det blir ikke jul uten… Om tradisjoner rundt førjuls- og julehøytid”, SS, nr 3(23), s. 115–130, grudz. 2019.