[1]
M. Gęsiarz, „Pod rękę z Pol Potem. Komunistyczna Partia Robotników wobec Czerwonych Khmerów 1975–1981”, SS, nr 3(23), s. 133–149, grudz. 2019.