[1]
B. Kuczmarska-Urbaniak, „Skandynawskie hasła W: Książka obrazkowa. Leksykon, t. 1, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2019, 689 ss”., SS, nr 3(23), s. 207–210, grudz. 2019.