[1]
E. Denkiewicz-Szczepaniak, „Działalność Poselstwa RP w Oslo w latach 1946–1947”, SS, nr 4(24), s. 11–130, grudz. 2020.