[1]
J. Szyłak, „Hanna Dymel-Trzebiatowska, Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, 226 ss”., SS, nr 4(24), s. 198–200, grudz. 2020.