[1]
J. Szyłak, „ 226 ss”., SS, nr 4(24), s. 198–200, grudz. 2020.