[1]
H. Dymel-Trzebiatowska, „Sprawozdanie z konferencji «Ikonoteksty 2019. Synergia słów i obrazów», Gdańsk, 28–29 listopada 2019 roku”, SS, nr 4(24), s. 223–224, grudz. 2020.