[1]
M. Chacińska, „Saamowie i ich kultura codzienna w filmie i reportażu z pierwszej połowy XX wieku – rekonstrukcja tożsamości w tekstach kultury”, SS, t. 25, nr 5, s. 15–32, grudz. 2021.