Kozieł, Z. „Dyskryminacja Saamów W Szwecji. Zarys Problemu”. Studia Scandinavica, nr 1(21), grudzień 2017, s. 191-02, doi:10.26881/ss.2017.21.13.