Hinz, M., i P. Ślusarczyk. „«Versopolis» – Relacja Gdańsk, 6 Kwietnia 2017”. Studia Scandinavica, nr 1(21), grudzień 2017, s. 257-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/168.