Chacińska, M. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji «Globalne Wyzwania – Nordyckie doświadczenia: Perspektywa Akademicka I polityczna» (Global Challenges – Nordic Experiences: Academic and Political Perspectives) Oslo, 21–22 Marca 2017”. Studia Scandinavica, nr 1 (21), luty 2017, s. 259-61, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/169.