Haber-Biały, J. „Hanna Dymel-Trzebiatowska, „Książka Obrazkowa W Skandynawii Dawniej I dziś: Od drzeworytów Po Medium Dla wszystkich” (w:) «Książka Obrazkowa. Wprowadzenie», Red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2017”. Studia Scandinavica, nr 2 (22), grudzień 2018, s. 183-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/2826.