Mrozewicz, Bolesław. „M. Sibińska, H. Dymel-Trzebiatowska (red.), Dialogi O Kulturze. Kultury Dialogu. Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego, Seria: Studia Północnoeuropejskie, T. 5, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, 308 Ss”. Studia Scandinavica, nr 3(23), grudzień 2019, s. 211-4, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/3823.