Denkiewicz-Szczepaniak, E. „Działalność Poselstwa RP W Oslo W Latach 1946–1947”. Studia Scandinavica, nr 4(24), grudzień 2020, s. 11-130, doi:10.26881/ss.2020.24.07.