Chacińska, Maja. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji «Globalne Wyzwania – Nordyckie doświadczenia: Perspektywa Akademicka I polityczna» (Global Challenges – Nordic Experiences: Academic and Political Perspectives) Oslo, 21–22 Marca 2017”. Studia Scandinavica, no. 1 (21) (luty 7, 2017): 259–261. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/169.