Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia. „Działalność Poselstwa RP W Oslo W Latach 1946–1947”. Studia Scandinavica, no. 4(24) (grudzień 2, 2020): 11–130. Udostępniono grudzień 2, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/5118.