1.
Ojcewicz G. Katarzyna Wojan, Język fiński w teorii i praktyce, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 310 ss.: Recenzja książki K. Wojan Język fiński w teorii i praktyce, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 310 ss. SS [Internet]. 17 grudzień 2017 [cytowane 3 grudzień 2023];(1(21):228-31. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/160