[1]
Jarocki, M. 2016. Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-bibliotecznych. Zarządzanie Biblioteką. 1(8) (lip. 2016), 9–17.