[1]
Paul, M. 2016. Wpływ społeczny bibliotek publicznych – badania i dobre praktyki. Zarządzanie Biblioteką. 1(8) (lip. 2016), 18–30.