[1]
Koziara, A. 2016. Zarządzanie zasobami technicznymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji. Zarządzanie Biblioteką. 1(8) (lip. 2016), 31–49.