[1]
Adaszyńska, E. 2016. Biblioteka akademicka jako skutecznie i sprawnie działająca organizacja. Ujęcie teoretyczne. Zarządzanie Biblioteką. 1(8) (lip. 2016), 50–69.