[1]
Szkudlarek, M. 2016. Wykorzystanie mediów akademickich do rozpowszechniania informacji na temat bibliotek akademickich (na przykładzie bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego). Zarządzanie Biblioteką. 1(8) (lip. 2016), 70–79.